Aprenda Turco

Aprenda Turco

Yazıcı-dostu sürüm

KÜLTÜR MERKEZLERİMİZDE TÜRKÇE ÖĞRETİMİ

Kültür Merkezlerimizde talepler doğrultusunda çeşitli seviyelerde farklı gruplara yönelik Türkçe kursları verilmektedir. Merkezlerimizde  genel Türkçe kurslarının yanı sıra, iş Türkçesi, çocuklar için Türkçe, çeviri sınıfları, basın ve medya Türkçesi gibi özel amaçlı kurslar da düzenlenmektedir.

Kültür Merkezlerimiz

 

TERCİHİM TÜRKÇE PROJESİ

Yunus Emre Enstitüsünün girişimleri ile Bosna-Hersek, Gürcistan, Polonya, Japonya, Mısır, Karadağ ve Romanya gibi ülkelerin ilk, orta ve yükseköğretim kurumlarında Türkçe seçmeli veya zorunlu ikinci yabancı dil dersi olarak okutulmaktadır.

Proje kapsamında, Türkçenin seçmeli yabancı dil olarak resmî müfredatlara girişi konusunda çalışmalar yapılmış, müfredat oluşturulmuş, ilk ve ortaöğretime yönelik yabancı dil olarak Türkçe öğretim setleri hazırlanmıştır.

 

YERİNDE TÜRKÇE ÖĞRETİMİ

Yunus Emre Enstitüsü, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı ile iş birliği yaparak Türkiye bursunu kazanan öğrencilerin, Türkiye’ye gelmeden önce ülkelerinde bulunan Enstitü merkezlerinde Türkçe öğrenmelerine imkân sağlamaktadır.

Türkiye Bursları: www.ytb.gov.tr

 

TÜRKÇE YAZ OKULU

Her yıl düzenlenen Türkçe Yaz Okulu programı, yurt dışında faaliyet gösteren Yunus Emre Enstitüleri kursiyerleri ile yurt dışındaki Türkoloji bölümlerinde öğrenim gören farklı ülkelerden misafirlerin katılımıyla gerçekleştirilmektedir. Ülkelerinde öğrenmiş oldukları Türkçeyle Türkiye’de pratik yapma imkânı bulmaktadırlar. Bu organizasyonda öğrenciler, hem dillerini geliştirmekte hem de bulundukları ve ziyaret ettikleri şehirlerin öne çıkan tarihî ve turistik yerlerini tanıma fırsatı bulmaktadırlar.

Türkçe Yaz Okulu: turkceyazokulu.com.tr

 

UZAKTAN TÜRKÇE ÖĞRETİMİ

Çağdaş teknolojik imkânlar kullanılarak hazırlanan Uzaktan Türkçe Öğretim Portali aracılığıyla Yunus Emre Enstitüsü, zaman ve mekândan bağımsız olarak Türkçe öğretmeyi amaçlamaktadır. Bu doğrultuda Uzaktan Türkçe Öğretim Portalinde seviyelere göre belirlenmiş kelime listeleri ve dil bilgisi yapıları aşama aşama gösterilmekte, öğrencilerin günlük hayatta sıkça kullanabileceği yapılar dört temel dil becerisine dayanan etkinliklerle öğretilmektedir.

Türkçe Öğretim Portali: turkce.yee.org.tr

 

TÜRKÇE ÖĞRETİM MATERYALLERİ

Yunus Emre Enstitüsü tarafından, alanın ihtiyaçları ve hedef kitlenin nitelikleri doğrultusunda, çağdaş dil öğretim yöntemleri temel alınarak müfredat ve materyal geliştirme çalışmaları yürütülmektedir.

Çocuklar İçin Türkçe (ÇİT)

6-9 yaş hedef kitleye yönelik hazırlanmıştır. 4 setten oluşmaktadır.

(Ders Kitabı, Öğretmen Kitabı, Dinleme CD’si)

Türkçe Öğreniyorum

10-15 yaş hedef kitleye yönelik A1- A2 olmak üzere 2 seviyede hazırlanmıştır. 4 setten oluşmaktadır.

(Ders Kitabı, Çalışma Kitabı, Dinleme CD’si)

Yedi İklim Türkçe

16 yaş ve üzeri hedef kitleye yönelik A1- C2 olmak üzere 6 seviyede hazırlanmıştır.

(Ders Kitabı, Çalışma Kitabı, Öğretmen Kitabı, Dinleme CD’si)

Resimlerle Kelime Öğreniyorum

A1 seviyesi için hazırlanmış resimlerle desteklenen tematik bir sözlüktür. 600 kelimeden ve etkinliklerden oluşmaktadır. Kelimelerin İngilizce, Rusça ve Arapça karşılıkları bulunmaktadır.

Konuşma ve Yazma Kitabı

A1 seviyesinde konuşma ve yazma kulüplerinin yanı sıra Türkçe kurslarında kullanılmak üzere hazırlanan 186 görsel ve bunlara bağlı etkinliklerden oluşmaktadır.

Video Etkinlik Kitabı

A1- A2 seviyesindeki Türkçe kurslarında kullanılmak üzere hazırlanan 32 tematik videodan ve videolara bağlı etkinliklerden oluşmaktadır.

 

TÜRKÇE YETERLİK SINAVI (TYS)

TYS, Türkçenin uluslararası geçerliğe sahip standart bir sınava kavuşması ve yabancı öğrenci kabulünü kolaylaştıran politikalara destek olunması amacıyla, Yunus Emre Enstitüsü tarafından geliştirilen bir dil yeterlik sınavıdır. Yılda 3 defa uluslararası ölçekte uygulanan sınavda başarılı olan adaylar, Türkiye’de eğitim alma hakkı kazandıklarında hazırlık sınıfı okumaktan muaf tutulmakta ve iş başvurularında büyük avantaj elde etmektedirler.

TYS: tys.yee.org.tr

 

EĞİTİMCİLERİN EĞİTİMİ

Yunus Emre Enstitüsü, Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi alanında yetişmiş eleman ihtiyacını karşılamak üzere çeşitli öğretmen yetiştirme programları düzenlemektedir.

Enstitünün gerçekleştirdiği programlardan bazıları:

  • Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Sertifika Programları
  • Yabancı Türkologlara Yönelik Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi Sertifika Programları
  • Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Eğitim Seminerleri
  • Kültürlerarası İntibak Programları
  • Hizmet İçi Eğitim Programları

 

YABANCI ÖĞRENCİ SINAVLARI (YÖS)

Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı (YÖS), Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarında okumak isteyen yabancı uyruklu öğrencilerin girecekleri ve sonuçlarını bu kurumlara kabul için başvururken kullanabilecekleri bir sınavdır. Enstitü, anlaşmalı olduğu üniversitelerin yurt dışında yapacakları Yabancı Öğrenci Sınavlarının koordinasyonunu sağlayarak sınavların uygun koşullarda, güvenilir ortamlarda gerçekleşmesine katkı sunmaktadır.

 

ÇAĞDAŞ YÖNTEMLERLE TÜRKÇE ÖĞRETİYORUZ!

Etkileşimli tahtalar, sertifikalı eğitmenler, yardımcı kaynaklar, tematik dil afişleri, hedef kitleye uygun ders materyali, 8-16 kişilik U düzeni sınıflar…

Yunus Emre Enstitüsü olarak, bir dünya dili olan Türkçeyi uluslararası alanda yabancı dil olarak öğretmekte; bu kapsamda öğrencilerin ihtiyaçları ve çağdaş yöntemler ışığında ders araç ve gereçleri hazırlamaktayız.

 

DÜNYAYA TÜRKÇE ÖĞRETİYORUZ

2009 yılından bugüne yurt dışındaki merkezlerimiz aracılığıyla düzenlenen Türkçe kurslarının yanı sıra Enstitünün girişimleri ve destekleriyle Türkçenin yurt dışındaki devlet okullarında seçmeli ve zorunlu ikinci yabancı dil olarak öğretimi ve yurt dışındaki Türkoloji Bölümlerindeki Türkçe dersleri kapsamında yaklaşık 100.000 kişi Türkçe öğrenmiştir